Sunday, September 21, 2008

விழலுக்கு இழைத்த நீர்

வீணே விழுந்து கிடக்காதே
நேரம் போக நாலு பேர் பார்த்தால்
கட்டி விடுவார்கள் பாடை
தனியே கிடந்தால் உன்னைச்சுற்றி
சிலந்தி கூட வலை பின்னி விடும்.

விழித்தெழு மனிதா - வீணே விழுந்து கிடக்காதே

Tuesday, September 16, 2008

MISSING SENSE


I DO NOT WANT TO DEBATE HERE AS TO WHO MUST BE MADE ACCOUNTABLE FOR THE LACK OF SUFFICIENT PREVENTIVE MEASURES OF PUBLIC SAFETY, RESULTING IN SERIAL BOMB BLAST – IN JAIPUR, BANGALORE, AHMEDABAD AND DELHI.

BUT IT IS CERTAINLY DEPLORABLE THAT OUR HOME MINISTER SHRI.SHIVRAJ PATIL APPEARED IN THREE DIFFERENT SUITS OF CLOTH BETWEEN 6.30 AND 10.30 THAT EVENING. IS IT LACK OF COMMON SENSE OR A MATTER OF ARROGANCE? ARROGANCE MISPLACED ALSO AMOUNTS OT LACK OF COMMON SENSE.

IN HIS INTERVIEW HE HAS SAID EMPHATICALLY “I WILL BE FIRM BUT IN MY OWN WAY”. BE THAT, MR.HOME MINISTER. BUT SPELL OUT CLEARLY HOW ARE YOU GOING TO TAKE CARE OF THE NATIONAL SECURITY IN FUTURE. IT IS SQUARELY YOUR RESPONSIBILITY, WHETHER ANY OF THE OPPOSITION MEMBERS DEMAND OR NOT. THE PUBLIC WHO ARE SEVERELY AFFECTED IN ALL SUCH INCIDENTS HAS A RIGHT TO DEMAND.

NAVARATHRI


THE GREAT SEASON OF THE YEAR IS ABOUT TO BEGIN IN GUJARAT. THE NAVARATHRI FESTIVALS AND THE REVELRY OF GARBAS. THE QUESTIONS ON TOP OF THE MIND OF EVERYONE IN GUJARAT ARE “ARE WE SAFE THIS NAVARATRI? CAN WE MOVE AROUND ALL THROUGH THE NIGHT FROM ONE SITE TO ANOTHER DANCING, ALMOST TILL SUNRISE? WILL THE GOVERNMENT PROVIDE ENOUGH SECURITY? CAN WE REALLY TRUST THOSE ARRANGEMENTS?

IT IS VERY DIFFICULT TO ANSWER. ONLY PRAYERS CAN HELP AND TIME CAN TELL.

ARE THEY REALLY JUDGES?

34 JUDGES AND AN EMBEZZLEMENT OF 23 CRORE RUPEES IS IN THE NEWS. ALL THESE MONEY BELONG TO THE PROVIDENT FUND ACCOUNTS OF CLASS IV EMPLOYEES. THE PRIME ACCUSED IN HIS CONFESSIONAL STATEMENT BEFORE A MAGISTRATE SAID, THAT HE DID IT IN CONNIVANCE WITH SEVERAL JUDGES.

OUT OF THESE 34 JUDGES, ONE IS IN SUPREME COURT. 8 IN ALLAHABAD HIGH COURT, ONE EACH IN UTTARAKHAND AND KOLKATA HIGH COURTS AND 23 IN LOWER COURTS. GREAT! JUDGES, EACH ONE OF YOU ARE FULLY QUALIFIED TO BE A BOOTLEGGER OR A POLITICIAN. YOU CAN CHOOSE EITHER.

Monday, September 15, 2008

கண்கள் கட்டப்பட்ட நீதி தேவதை

கண்கள் கட்டப்பட்டு நிற்கிறாள் நீதி தேவதை
நீதிபதிகள் செய்த அநீதிகள் பாவம்
பார்க்க வேண்டாம் அவள்,
அவர்களின் ஈனமான முகங்களை

சிறை வாசம்

கள்வனுக்கு கள்வனென்ற பட்டம்
கூடவே கிடைக்கும் அவ்வப்பொழுது சிறை வாசம்.
காவலனென்ற பதவி - கள்வனை மிஞ்சிய செயல்
கூடவே கிடைக்கும் தினமும் பணவசூல்
பாவம் கள்வர்கள், அவப்பெயருடன்
தண்டனை பெரும் பாக்கியம் அவர்களுக்கு மட்டுமே

BAD BLAST

BANGALORE, AHMEDABAD, AND DELHI.THE SERIES OF THE SERIAL BOMBED CITIES. THE KILLERS HAVE NO HEARTS. NO MERCY. THEY CAN RAPE AND KILL THEIR OWN CHILDREN IN THE NAME OF RELIGION. OUR POLITICIANS ARE KNOW LESS. LIKE THE FLIES SPREADING OVER A DEAD BODY, THEY PILE THEMSELVES UP IN ARGUMENTS AND COUNTER ARGUMENTS. AND AT THE END NONE IS RESPONSIBLE.

INNOCENTS DIE. MEDIA SPENDS A DAY OR TWO SHOWING THE PICTURES REPEATEDLY EVERY HOUR. THE COMMON MAN WILL SHOW A KEEN INTEREST THROUGH WATCHING THE TELEVISION, POURING OUT ALL HIS SYMPATHY FOR THE DEAD, FORGETTING EVERYTHING IN AN HOUR, HAVING A HEAVY SUPPER, SEX AND SLEEP.

AFTER ALL THESE BLASTS, THE MOST IMPORTANT QUESTION IS HOW AN INDIAN FEELS? DOES HE FEEL THE COUNTRY IS ATTACKED? DOES HE FEEL INSULTED? DOES HE FEEL IT IS AN ATTACK ON THE INDIAN UNITY? ONLY A PATRIOT CAN FEEL THAT. WE HAVE VERY FEW PATRIOTS IN OUR COUNTRY! SO THESE INCIDENTS WILL MAKE NO DIFFERENCE TO ANY OF OUR LIVES.

Thursday, September 11, 2008

JAYA BACHCHAN AND THE UPWALA STATEMENT

JAYA BACHCHAN'S STATEMENT ON THE STAGE IN MUMBAI "HUM TO UPWALLE HAI, HUME HINDI MEIN HI BOLNA CHAHIYE", RAISED A CONTROVERSY AND 'MNS' DID NOT SPARE HER. HER SPEACH DENOTES TWO THINGS. THE FIRST IS THE MINDSET OF THE UPITES. HER STATEMENT IS A REPRESENTATION AND AN EXAMPLE OF UP WALA THINKING. THEY ALWAYS FEEL THAT THEIR LANGUAGE, WITH A STRESS ON "THEIR" LANGUAGE IS THE NATIONAL LANGUAGE AND THEY ARE BORN TO RULE THE NATION.

"THEIR LANGUAGE IS THE NATIONAL LANGUAGE AND THEY ARE THE NATION'S RULERS". THEY WOULD EVEN LIKE TO SEE THAT THROUGHOUT INDIA ONLY ONE LANGUAGE EXISTS, THAT IS "HINDI". EARNEST EFFORTS WERE MADE TOWARDS ACHIEVING THIS, BY THE POLITICIANS FROM UP, POST INDIAN INDEPENDENCE AND THANKS TO SRI.ANNADURAI FOR PREVENTING IT THROUGH HIS HINDI AGITATIONS.

EVEN PEOPLE FROM THE OTHER NORTH, WEST, AND EAST INDIAN STATES, JOIN THEM FOREGOING THE IMPORTANCE TO THEIR MOTHER TONGUE SAY MARATHI, GUJARATHI, MARWARI, BANGLA, ODIYA, ETC., UPITES HAVE IT IN THEIR MINDSET THAT HINDI MUST BE THE ONLY LANGUAGE IN INDIA, AND UPITES MUST BE THE RULERS OF INDIA.

SECONDLY WE SHOULD NOT ALLOW INDIA TO BECOME A MAGNIFIED U.P. WE ALL KNOW THAT U.P TOPS THE LIST OF STATES IN CORRUPTION. THEY WOULD LIKE TO TURN THE ENTIRE COUNTRY INTO A SINGLE U.P. TO FURTHER STRENGTHEN THIS PLAN WE HAVE PEOPLE FROM SO MANY OTHER STATES, INCLUDING SOUTHERN STAES, RUNNING AFTER MAYAVATI AND THE DAY MAYAVATI BECOMES A PRIME MINISTER THE CIRCLE WILL BE COMPLETE.

JAYA BACHCHAN IS AN EXAMPLE OF THIS UPITE MINDSET WHICH SHOULD BE STRONGLY CONDEMNED. MNS IS RIGHT IN THIS.

Thursday, September 4, 2008

EDUCATIONALISTS OR ....................

TWO GENTLEMEN, KAPADIA AND PATHAK ARE RESPONSIBLE FOR SENDING GHOST WRITERS TO TWO STUDENTS OF AFFLUENT BACKGROUNDS IN AHMEDABAD, AS THEY DUPED PHYSICAL DEBILITIES. AS WE READ THE REPORTS FROM TIME TO TIME, IT IS BECOMING MORE AND MORE CLEAR THAT THESE TWO GENTLEMENT DESERVE PUNISHEMENT FOR THEIR ROLE IN THE SCANDAL. OUR LAW TAKES IT'S OWN TIME AND IT'S OWN COURSE AND THEREFORE THEY ARE MOVING AROUNG FREE AND PROUD. HOW LONG WILL IT CONTINUE? WILL A COMMON MAN GAIN CONFIDENCE IN JUSTICE? THIS CAN HAPPEN ONLY WHEN ACTION IS INITIATED QUICKLY AGAINST THOSE WHO ACT WITH CLEAR DISREGARD FOR THE LAW OF THE LAND.

SINGUR! SITE FOR DIRTY POLITICS!

THERE IS ALREADY A REPORT IN THE NEWS PAPERS THAT AN ELDERLY GENTLEMAN COMMITTED SUICIDE FEARING THAT HIS TWO SONS WILL LOOSE THE JOB PERMANENTLY. THE DECENT LIVING THAT THE FAMILY STARTED ENJOYING IN THE LAST FEW MONTHS WILL SUDDENLY VANISH. MORE YOUNG MEN AND THEIR FAMILY MEMBERS ARE WORRIED ABOUT LOOSING THEIR LIVELIHOOD ONCE FOR ALL. AND MADAM MAMTA IS SHEDDING CROCADILE TEARS FOR THE FARMERS. IT IS THESE FARMERS' FAMILIES WHICH HAVE STARTED FLOURISHING UNDER TATA'S SCHEME.
AFTER ALL SHRI.RATAN TATA STARTED THE ENTIRE PROJECT WITH A GREAT MISSION IN HIS MIND. TO HELP MIDDLE CLASS FAMILIES OF HUSBAND, WIFE AND TWO CHILDREN TRAVEL SAFELY IN A CAR. AND THE CAR CAN BE WITHIN THEIR REACH.
MAMTA HAS NOT ONLY DEPRIVED THE YOUNG MEN AND WOMEN OF WEST BENGAL OF JOBS AND A DECENT LIVELIHOOD, BUT ALSO DELAYING THE FREEDOM OF THOUSANDS OF FAMILIES TO CARRY THEMSELVES SAFELY ON THE ROADS IN A CAR.
KNOWING THESE POLITICAL LEADERS IN INDIA AND THEIR CORRUPT PRACTICES, I HAVE A EVERY REASON TO BELIEVE THAT THERE IS SOMEONE BIG BEHIND MAMTA TO DELAY OR STALL NANO PRODUCTION. DOES SHE HAVE A BIGGER STAKE THAN JUST FIGHTING FOR THE LAND OWNERS? A THOROUGH INVESTIGATION IS ABSOLUTELY NECESSARY.